4x4 Beach Mixte - Participants

EDITION 2021 samedi 10.07.2021

1 Les sangliers masqués des Ardennes
2 W.U.W.
3 L'équipe
4 Super Pouletto
5 et as wéi et ass, et ass geschass :)
6 D‘Bommelëeer
7 The Halfbaked
8 Easy going
9 Den Fraensquad
10 Beach Bang Theroy
11 Eau de Saque
12 Karasuno
13 D‘Lynn gëtt een Patt
14 4 Idiote vum Eck an de Luke
15 Les Guet-à-pintes
16 Atlético Madres

EDITION 2021 dimanche 11.07.2021

1 Den Fraensquad
2 Sandstorm
3 et as wéi et ass, et ass geschass :)
4 D‘Bommelëeer
5 Beach Bang Theroy
6 Eau de Saque
7 Karasuno
8 TAVERNIIIIIEEER
9 Atlético Madres
10 Les génies du bac à sable
11 FNOEBSN
12 Son of a Beach
13 spiking blinders
14 Jugendhaus Rëmeleng